Registrácia dobrovoľníka

Prístup k účtu

Osobné údaje

Adresa trvalého bydliska

Adresa prechodného bydliska (nepovinné)

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Súčasné pracovné zaradenie

Jazykové znalosti

Počítačové znalosti

Vodičšké oprávnenie

Aké sú Vaše záujmy a záľuby

Doterajšie skúsenosti s dobrovoľníctvom

Pridať skúsenosť

O aký druh dobrovoľníckej práce máte záujem?

Máte nejaké obmedzenia pri výkone dobrovoľníckej činnosti?

Koľko hodín týždenne plánujete venovať dobrovoľníctvu?

Kde chcete dobrovoľnícku činnosť vykonávať?

Súhlasím s Pravidlami a podmienkami dobrovoľníckeho portálu Karpatskej nadácie